Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Mikulec

Mesto    STARÁ  TURÁ

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

oznamuje

 

 

Radoslavovi Mikulcovi,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  21. novembra 2023 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, Gen.M.R.Štefánika 375/63, klientske centrum, evidencia obyvateľov   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 8. decembra 2023

MsÚ Stará Turá, Publikované: 21.11.2023
Nastavenia cookies