Menu

oznámenie o doručení písomností - Michalková, Durcová, Pálenik

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  14. decembra 2017  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách:

 

Mariana Michalková, nar. 1980

Sandra Durcová, nar. 1989

 

najneskôr však  do 2. januára 2018


Peter Pálenik, nar. 1978

 

najneskôr však  do 12. januára 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 14.12.2017