Menu

oznámenie o doručení písomností - Ides, Allina, Václavek, Vysolajský, Ježo, Rapant, Psotná

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  16. októbra 2017  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách:

 

Tomáš Ides, nar. 1984

Ján Allina, nar. 1962

Branislav Václavek, nar. 1973

 

najneskôr však  do 3. novembra 2017

 

 

Matúš Vysolajský, nar. 1992

Peter Ježo, nar. 1985

Martin Rapant, nar. 1991

Patrícia Psotná, nar. 1977

 

najneskôr však  do 13. novembra 2017

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.10.2017