Menu

oznámenie o doručení písomností - hromadné oznámenie

Mesto    STARÁ  TURÁ

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

Mesto Stará Turá týmto

o z n a m u j e

Jánovi Allinovi, nar. 1962

Ľubomírovi Amenovi, nar. 1967

Márii Baďurovej, nar. 1961

Jane Bálentovej, nar. 1972

Michalovi Bangovi, nar. 1992

Marekovi Bartókovi, nar. 1977

Matúšovi Bielčikovi, nar. 1991

Michalovi Bielčikovi, nar. 1986

Romanovi Bielčikovi, nar. 1983

Vladimírovi Biesikovi, nar. 1983

Borisovi Bihárymu, nar. 1964

Božene Biháryovej, nar. 1969

Petrovi Blažejovi, nar. 1966

Ivanovi Bunovi, nar. 1970

Františkovi Chmelíkovi, nar. 1956

Petrovi Červenkovi, nar. 1995

Miroslave Dunajčíkovej, nar. 1980

Sandre Durcovej, nar. 1989

Jaroslavovi Durcovi, nar. 1989

Pavlovi Durcovi, nar. 1980

Martinovi Formánkovi, nar. 1990

Alexandre Frnovej, nar. 1977

Tomášovi Galbavému, nar. 1986

Viktorovi Galbavému, nar. 1950

Martinovi Glatzovi, nar. 1976

Eduardovi Gombárovi, nar. 1969

Jánovi Gregorovi, nar. 1971

Petrovi Hečkovi, nar. 1979

Radoslavovi Homolovi, nar. 1979

Jurajovi Hornáčkovi, nar. 1985

Jozefovi Hrádelovi, nar. 1972

Andrei Hradskej, nar. 1989

Eve Ilušákovej, nar. 1951

Radoslavovi Ištokovi, nar. 1980

Michalovi Janíkovičovi, nar. 1963

Mariánovi Janovicovi, nar. 1976

Hubertovi Jarzabskému, nar. 1969

Petrovi Ježovi, nar. 1985

Ľube Jurkovičovej, nar. 1968

Jurajovi Kličkovi, nar. 1988

Ivanovi Klimáčkovi, nar. 1986

Marekovi Klimáčkovi, nar. 1977

Pavlovi Klimekovi, nar. 1979

Ivanovi Kolárovi, nar. 1964

Jaroslavovi Kopeckému, nar. 1958

Danielovi Kosovi, nar 1959

Mariánovi Koštrnovi, nar. 1978

Mariánovi Kulifayovi, nar. 1973

Ľubošovi Majtasovi, nar. 1990

Jaroslavovi Mandincovi, nar. 1957

Petrovi Markovi, nar. 1969

Jánovi Medňanskému, nar. 1981

Jánovi Michalcovi, nar. 1957

Mariane Michalkovej, nar. 1980

Nikole Miklášovej, nar. 1989

Radoslavovi Mikulcovi, nar. 1976

Andrejovi Mikušovi, nar. 1987

Petrovi Müllnerovi, nar 1976

Ing. Ivanovi Ondrejovičovi, nar. 1958

Simonovi Orgoníkovi, nar. 1996

Erike Orgoníkovej, nar. 1974

Petrovi Pálenikovi, nar. 1978

Ľubomírovi Ostrovskému, nar. 1975

Petrovi Psotnému, nar. 1976

Veronike Puškárovej, nar. 1977

Martinovi Rapantovi, nar. 1991

Štefanovi Remeňovi, nar. 1969

Jaroslavovi Roháčkovi, nar. 1979

Martinovi Roháčkovi, nar. 1985

Jakubovi Sadlonovi, nar. 1990

Jane Slezákovej, nar. 1966

Dušanovi Stančíkovi, nar. 1974

Vladimírovi Stančíkovi, nar. 1969

Jozefovi Šimnovi, nar. 1972

Pavlovi Šimnovi, nar. 1970

Mgr. Jaroslavovi Šišovskému, nar. 1975

Ingrid Škulcovej, nar. 1977

Štefanovi Šlahorovi, nar. 1970

Jozefovi Šťastnému, nar. 1961

Anne Tanglmayerovej, nar. 1960

Renáte Tonkovej, nar. 1971

Jozefovi Truhlíkovi, nar. 1959

Jánovi Uhrinovi, nar. 1992

Milošovi Urbančíkovi, nar. 1971

Branislavovi Václavkovi, nar. 1973

Jaroslavovi Valentovi, nar. 1974

Vladimírovi Valentovi, nar. 1968

Helene Valentovej, nar 1972

Petrovi Vallovi, nar. 1970

Marianovi Vašekovi, nar. 1991

Márii Vaškovej, nar. 1997

Miroslavovi Vlasákovi, nar. 1963

Petrovi Vráblovi, nar. 1955

Elene Vráblovej, nar. 1961

Matúšovi Vysolajskému, nar. 1992

Vladimírovi Vysolajskému, nar. 1964

Viere Zálešákovej, nar. 1969

Jozefovi Zaťkovi, nar. 1968

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  2. marca 2018 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 20. marca 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.3.2018