Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Gregor, Kondllová, Seewaldová, Roháčková

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

oznamuje

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  16. novembra 2023  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, klientske centrum, evidencia obyvateľov v úradných  hodinách:

 

 

Ján Gregor

 

                                    najneskôr do 27. novembra 2023

 

 

Miroslava Kondllová

Lenka Seewaldová

 

                                     najneskôr  do 4. decembra 2023

 

Antonia Roháčková

 

                                    najneskôr do 15. decembra 2023

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.11.2023
Nastavenia cookies