Menu

oznámenie o doručení písomnosti- Frnová, Valová

 

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  29. decembra 2017

 boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2,

prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách.

 

Adresáti:

 

Alexandra Frnová (1977),

Hana Valová (1980)

 

 

najneskôr však  do 16. januára 2018.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.12.2017