Menu

oznámenie o doručení písomností - Formánek, Buno, Bielčik, Vaculková, Vaculka, Šimna

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  31. októbra 2017  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách:

 

Martin Formánek, nar. 1990

Ivan Buno, nar. 1970

Roman Bielčik, nar. 1983

najneskôr však  do 10. novembra 2017

 

Monika Vaculková, nar. 1978

Peter Vaculka,  nar. 1981

Jozef Šimna, nar. 1972

najneskôr však  do 20. novembra 2017

MsÚ Stará Turá, Publikované: 31.10.2017