Menu

oznámenie o doručení písomností - Durec, Majtas, Kolárová Andrea, Kolárová Simona

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ


Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  29. septembra 2017  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách:

 

Pavol Durec, nar. 1980

Ľuboš Majtas, nar. 1990

 

najneskôr však  do 17. októbra 2017


Andrea Kolárová, nar. 1991

Simona Kolárová, nar. 1997

 

najneskôr však  do 30. októbra 2017

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.9.2017