Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti - Chudík, Zitková, Roháčková, Klimová, Kaššovic

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

oznamuje

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  4. septembra 2023  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, klientske centrum, evidencia obyvateľov v úradných  hodinách:

 

 

Anton Chudík

Sabrina Zitková

Antonia Roháčková

Mgr. Elena Klimová

                                      najneskôr do 19. septembra 2023

 

Juraj Kaššovic

                                      najneskôr  do 22. septembra 2023

MsÚ Stará Turá, Publikované: 4.9.2023
Nastavenia cookies