Menu

oznámenie o doručení písomností - Červený, Klička, Vráblová, Adamus

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  18. júna 2018  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118  v úradných  hodinách:

 

 

Marcel Červený

Juraj Klička

 

najneskôr však  do 6. júla 2018


Elena Vráblová

Vladimír Adamus

 

najneskôr však  do 16. júla 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 19.6.2018