Menu

oznámenie o doručení písomností - Bielčik, Gregor, Hornáček, Michalka, Šimna

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ


Mesto Stará Turá týmto 

o z n a m u j e

  

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  2. januára 2018  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách:

 

Michal Bielčik, nar. 1986

Ján Gregor, nar. 1971

Juraj Hornáček, nar.1985

Peter Michalka, nar. 1984

Pavol Šimna, nar. 1970

 

najneskôr však  do 19. januára 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.1.2018