Samospráva

oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že mu (im)  bola na Mestský úrad doručená listová zásielka. Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade, prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách.

Adresát (adresáti):

 

meno a priezvisko

od

do

Marco Atonio Šarac

30.12.2021

17.1.2022

MsÚ Stará Turá, Publikované: 30.12.2021
Nastavenia cookies