Samospráva

oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že mu (im)  bola na Mestský úrad doručená listová zásielka. Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade, prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách.

Adresát (adresáti):

 

meno a priezvisko

od

do

Martin Jurič

29.12.2021

14.1.2022

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.12.2021
Nastavenia cookies