Menu

oznámenie o doručení písomnosti

 

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá,

že dňa  16. novembra 2018  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie,

č. dverí 118   v úradných  hodinách.

 

Adresáti:

 

Peter Páleník

 

najneskôr však  do 3. decembra 2018

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.11.2018