Menu

oznámenie o doručení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ


Mesto Stará Turá týmto

  o z n a m u j e

   

občanom s trvalým pobytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  5. apríla 2019  im  bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2 ,

prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do  15. apríla 2019.

 Adresáti:

Mária Vašková,

Ivan Kolár

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 5.4.2019