Samospráva

oznámenie o doručení písomností

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  29. apríla 2021  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118  v úradných  hodinách:

 

 

Juraj Matejka

 

najneskôr  do 10. mája 2021


Simon Orgoník

 

najneskôr  do 14. mája 2021

 

Jaroslav Roháček

                                                 

     najneskôr do 17. mája 2021

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.4.2021