Samospráva

Oznámenie o doručení písomností

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e  občanom:

 

Nikola Miklášová

Pavol Bielčik

Anton Chudík

Michal Janíkovič

Marija Klacik

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  31. augusta 2021 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 17. septembra 2021

MsÚ Stará Turá, Publikované: 31.8.2021