Samospráva

oznámenie o doručení písomností

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  29. októbra 2020  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118  v úradných  hodinách:

 

 

Andrea Hradská

najneskôr však  do 16. novembra 2020

 

Roman Bielčik

Ján Medňanský

Anna Žuffová

Monika Vaculková

 

najneskôr však  do 13. novembra 2020

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.10.2020