Samospráva

Oznámenie o doručení písomností

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  14. septembra 2021  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118  v úradných  hodinách:

 

 

Viktor Galbavý

 

                                                     najneskôr do 1. októbra 2021

 

 

Vladimír Adamus

 

najneskôr  do 11. októbra 2021

MsÚ Stará Turá, Publikované: 14.9.2021 | Aktualizácia: 14.9.2021
Nastavenia cookies