Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že mu (im)  bola na Mestský úrad doručená listová zásielka. Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade, prízemie číslo dverí 118 v úradných hodinách.

Adresát (adresáti):

Ivan Bango  (vyvesené dňa 25.1.2023, zvesené dňa 10.2.2023)

Tomáš Ides (vyvesené dňa 25.1.2023, zvesené dňa 10.2.2023)

Darina Jurášová (vyvesené dňa 25.1.2023, zvesené dňa 10.2.2023)

Katarína Krajčíková (vyvesené dňa 25.1.2023, zvesené dňa 10.2.2023)

Simon Orgoník (vyvesené dňa 25.1.2023, zvesené dňa 10.2.2023)

Rudolf Vašek (vyvesené dňa 25.1.2023, zvesené dňa 10.2.2023)

Alex Zuber (vyvesené dňa 25.1.2023, zvesené dňa 10.2.2023)

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 25.1.2023
Nastavenia cookies