Menu

oznámenie o doručení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  2. januára 2019  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách.

 

Adresáti:

 

Andrej Mikuš,

Peter Vaculka

 

najneskôr však  do 21. januára 2019.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.1.2019