Menu

oznámenie o doručení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  27.decembra 2018  

boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2,

prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách.

 

Adresáti:

 

Ivan Buno,

Pavol Durec,

Rastislav Kučera,

Natália Mullnerová

 

 

najneskôr však  do 14. januára 2019

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 28.12.2018