Menu

oznámenie o doručení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 Mesto Stará Turá týmto

  

 

o z n a m u j e

 

 
občanom s trvalým pobytom mesto  STARÁ TURÁ, že dňa  9. augusta 2019  im  bolo na Mestský úrad

  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2 ,

prízemie, č. dverí 118 v úradných  hodinách. 

Adresát:

 

Pavol Durec

 

  najneskôr však  do  27. augusta 2019.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.8.2019 | Aktualizácia: 14.8.2019