Samospráva

Oznámenie o doručení písomností

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e     o b č a n o m

 

Ľubomír

Amena

Vladimír

Antálek

Miroslav

Bača

Mária

Baďurová

Jozef

Bahelka

Erik

Bakoš

Jana

Bálentová

Ivan

Bango

Marek

Bartók

Pavel

Benian

Andrea

Bernovská

Juraj

Bernovský

Matúš

Bielčik

Michal

Bielčik

Pavol

Bielčik

Roman

Bielčik

Vladimír

Biesik

Boris

Bihari

Martin

Bihary

Barbara

Biháryová

Ivan

Buno

Ivan

Buno

Pavol

Bušo

Anton

Chudík

Samuel

Chudý

Marián

Čičo

Martin

Dlouhý

Milan

Drobena

Viliam

Druk

Sandra

Durcová

Dušan

Durec

Dušan

Durec

Jaroslav

Durec

Pavol

Durec

Alexandra

Frnová

Branislav

Füle

František

Füle

Tomáš

Galbavý

Viktor

Galbavý

Monika

Gašparová

Martin

Glatz

Ábel

Gorej

Branislav

Gorej

Ján

Gregor

Peter

Hečko

Ivan

Helia

Sára

Holubová

Jiřina

Homolová

Juraj

Hornáček

Jozef

Hrádel

Andrea

Hradská

Lukáš

Humel

František

Húska

Ivan

Ides

Tomáš

Ides

Eva

Ilušáková

Martina

Ilušáková

Radoslav

Ištok

Michal

Janíkovič

Marián

Janovic

Vladimír

Janso

Hubert

Jarzabski

Peter

Ježo

Darina

Jurášová

Pavol

Jurenka

Martin

Jurič

Anna

Juríková

Ľuba

Jurkovičová

Pavol

Klačko

Valter

Klepáč

Juraj

Klička

Ivan

Klimáček

Valéria

Klimáčková

Pavol

Klimek

Elena

Klimová

Ivan

Kolár

Marian

Kondlla

Tomáš

Kondlla

Miroslava

Kondllová

Stanislav

Kopec

Jaroslav

Kopecký

Daniel

Kosa

Jozef

Košťál

Marián

Koštrna

Katarína

Krajčíková

Lukáš

Krajčír

Marek

Krajinčák

Ján

Kršák

Jaroslav

Kučera

Marián

Kulifay

Ivan

Kuťka

Ján

Ličko

Ľuboš

Majtas

Ján

Malár

Marián

Malek

Jaroslava

Malková

Jaroslav

Mandinec

Peter

Markov

Tomáš

Martiška

Juraj

Matejka

Ján

Medňanský

Mariana

Michalková

Nikola

Miklášová

Radoslav

Mikulec

Andrej

Mikuš

Elena

Mocková

Peter

Müllner

Iveta

Naďová

Ján

Nešťák

Juraj

Ondrášik

Ivan

Ondrejovič

Simon

Orgoník

Erika

Orgoníková

Ľubomír

Ostrovský

Peter

Pálenik

Ivan

Penčák

Jaroslav

Pištek

Martina

Plevková

Viliam

Popluhár

Barbora

Požgayová

Michaela

Psotná

Patricia

Psotná

Peter

Psotný

Martin

Rapant

Štefan

Remeň

Jaroslav

Roháček

Martin

Roháček

Antonia

Roháčková

Lenka

Sabová

Jakub

Sadlon

Lukáš

Seewald

Lenka

Seewaldová

Xénia

Seewaldová

Peter

Slováček

Milan

Smutný

Peter

Sojka

Pavol

Stančík

Peter

Stančík

Vladimír

Stančík

Štefan

Súrovský

Jozef

Šimna

Pavol

Šimna

Jaroslav

Šišovský

Martin

Škriečka

Štefan

Šlahor

Jozef

Šťastný

Anna

Tanglmayerová

Tibor

Tartaľ

Jarmila

Tavaliová

Vanesa

Tomečková

Loc

Tran Sy

Ján

Uhrina

Alena

Uhrinová

Jana

Ullmannová

Miloš

Urbančík

Branislav

Václavek

Monika

Vaculková

Vladimír

Valenta

Helena

Valentová

Peter

Vallo

Radoslav

Varga

Marian

Vašek

Rudolf

Vašek

Vlastimil

Vdoviak

Miroslav

Vlasák

Peter

Vrábel

Elena

Vráblová

Janka

Vykoukalová

Matúš

Vysolajský

Viera

Zálešáková

Rastislav

Zámečník

Marián

Zboroň

Zdeněk

Zelo

Zdenko

Zelo

Jana

Zitková

Sabrina

Zitková

Alex

Zuber

Andrea

Zuberová

 

 

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  28. septembra 2022  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

 

najneskôr do 28. októbra 2022

MsÚ Stará Turá, Publikované: 28.9.2022
Nastavenia cookies