Samospráva

Oznámenie o doručení písomností

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

o z n a m u j e

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  22. septembra 2022  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118  v úradných  hodinách:

 

 

Andrea Zuberová

Martin Bihary

                                                     najneskôr do 10. októbra 2022

 

 

Elena Vráblová

      najneskôr  do 21. októbra 2022

MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.9.2022
Nastavenia cookies