Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že mu (im)  bola na Mestský úrad doručená listová zásielka. Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade, prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách.

Adresát (adresáti):

meno a priezvisko

od

do

Barbara Biháryová

19.9.2022

6.10.2022


 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 19.9.2022
Nastavenia cookies