Samospráva

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomností

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že mu (im)  bola na Mestský úrad doručená listová zásielka. Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade, prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách.

Adresát (adresáti):

meno a priezvisko

od

do

Marián Koštrna

21.7.2022

8.8.2022

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 21.7.2022
Nastavenia cookies