Menu

oznámenie o doručení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  2. novembra  2018  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách.

 

Adresáti:

 

Matúš Bielčik

Roman Bielčik

Ľubomír Konopa

Juraj Matejka

Peter Pálenik

Michaela Psotná

Anna Žuffová

 

najneskôr však  do 12. novembra 2018

 

Hubert Jarzabski

 

najneskôr však  do 3. decembra 2018

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.11.2018