Samospráva

Oznámenie o čase a mieste konania Volieb do NR SR 2023

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

oznamuje občanom

 

 

 

Vladimír

Antálek

 

Mária

Baďurová

 

Erik

Bakoš

 

Jana

Bálentová

 

Ivan

Bango

 

Marek

Bartók

 

Marie

Beličková

 

Andrea

Bernovská

 

Juraj

Bernovský

 

Matúš

Bielčik

 

Michal

Bielčik

 

Pavol

Bielčik

 

Roman

Bielčik

 

Vladimír

Biesik

 

Boris

Bihari

 

Martin

Bihary

 

Barbara

Biháryová

 

Ivan

Buno

 

Ivan

Buno

 

Pavol

Bušo

 

Soňa

Chmelíková

 

Anton

Chudík

 

Samuel

Chudý

 

Marián

Čičo

 

Martin

Dlouhý

 

Milan

Drobena

 

Viliam

Druk

 

Sandra

Durcová

 

Dušan

Durec

 

Dušan

Durec

 

Jaroslav

Durec

 

Pavol

Durec

 

Alexandra

Frnová

 

Branislav

Füle

 

František

Füle

 

Tomáš

Galbavý

 

Viktor

Galbavý

 

Monika

Gašparová

 

Martin

Glatz

 

Ábel

Gorej

 

Branislav

Gorej

 

Ján

Gregor

 

Dieter

Gross

 

Ivan

Helia

 

Sára

Holubová

 

Jiřina

Homolová

 

Juraj

Hornáček

 

Jozef

Hrádel

 

Andrea

Hradská

 

Lukáš

Humel

 

Ivan

Ides

 

Tomáš

Ides

 

Eva

Ilušáková

 

Martina

Ilušáková

 

Radoslav

Ištok

 

Michal

Janíkovič

 

Marián

Janovic

 

Vladimír

Janso

 

Hubert

Jarzabski

 

Peter

Ježo

 

Darina

Jurášová

 

Darina

Jurášová

 

Pavol

Jurenka

Ing.

Martin

Jurič

 

Anna

Juríková

 

Ľuba

Jurkovičová

 

Juraj

Kaššovic

 

Pavol

Klačko

 

Valter

Klepáč

 

Juraj

Klička

 

Ivan

Klimáček

 

Marek

Klimáček

 

Pavol

Klimek

Mgr.

Elena

Klimová

 

Ivan

Kolár

 

Marian

Kondlla

 

Tomáš

Kondlla

 

Miroslava

Kondllová

 

Stanislav

Kopec

 

Jaroslav

Kopecký

 

Jozef

Košťál

 

Katarína

Krajčíková

 

Lukáš

Krajčír

 

Marcel

Krajčovič

 

Marek

Krajinčák

 

Ján

Kršák

 

Marián

Kulifay

Bc.

Ivan

Kuťka

 

Ján

Ličko

 

Ľuboš

Majtas

 

Ján

Malár

 

Marián

Malek

 

Jaroslava

Malková

 

Jaroslav

Mandinec

 

Peter

Markov

 

Tomáš

Martiška

 

Juraj

Matejka

 

Ján

Medňanský

 

Mariana

Michalková

 

Nikola

Miklášová

 

Radoslav

Mikulec

 

Andrej

Mikuš

 

Elena

Mocková

 

Peter

Müllner

 

Iveta

Naďová

 

Ján

Nešťák

 

Juraj

Ondrášik

Ing.

Ivan

Ondrejovič

 

Erika

Orgoníková

 

Ľubomír

Ostrovský

 

Peter

Pálenik

 

Ivan

Penčák

 

Viliam

Popluhár

 

Barbora

Požgayová

 

Patricia

Psotná

 

Peter

Psotný

 

Martin

Rapant

 

Ahmed

Refai Shakhlot

 

Štefan

Remeň

 

Jaroslav

Roháček

 

Martin

Roháček

 

Antonia

Roháčková

 

Lenka

Sabová

 

Jakub

Sadlon

 

Rastislav

Samek

 

Lukáš

Seewald

 

Lenka

Seewaldová

 

Xénia

Seewaldová

 

Ján

Sloboda

 

Peter

Slováček

 

Milan

Smutný

 

Peter

Sojka

 

Peter

Stančík

 

Vladimír

Stančík

Ing.

Štefan

Súrovský

 

Jozef

Šimna

 

Pavol

Šimna

Mgr.

Jaroslav

Šišovský

 

Štefan

Šlahor

 

Jozef

Šťastný

 

Anna

Tanglmayerová

 

Tibor

Tartaľ

 

Jarmila

Tavaliová

 

Vanesa

Tomečková

 

Loc

Tran Sy

 

Ján

Uhrina

 

Alena

Uhrinová

 

Jana

Ullmannová

 

Miloš

Urbančík

 

Branislav

Václavek

 

Monika

Vaculková

 

Vladimír

Valenta

 

Helena

Valentová

 

Peter

Vallo

 

Radoslav

Varga

 

Anna

Vargová

 

Marian

Vašek

 

Rudolf

Vašek

 

Vlastimil

Vdoviak

 

Miroslav

Vlasák

 

Peter

Vrábel

 

Elena

Vráblová

 

Janka

Vykoukalová

 

Matúš

Vysolajský

 

Rastislav

Zámečník

 

Marián

Zboroň

 

Zdeněk

Zelo

 

Zdenko

Zelo

 

Jana

Zitková

 

Sabrina

Zitková

 

Alex

Zuber

 

Andrea

Zuberová

 

Laura

Zuberová

 

Dušan

Žolna

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  17. augusta 2023 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti – Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2023.

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, Gen. M.R.Štefánika 375/63, Klientske centrum, evidencia obyvateľov   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 30. septembra 2023

MsÚ Stará Turá, Publikované: 17.8.2023
Nastavenia cookies