Samospráva

Oznámenie o jednodňovom orientačnom výjazde pre jazdcov na motocykloch v rámci Rally Kopanice dňa 29.8.2020

 Oznámenie o jednodňovom orientačnom výjazde pre jazdcov na motocykloch v rámci Rally Kopanice dňa 29.8.2020 v katastri mesta Stará Turá na dotknutých parcelách:

Kataster Stara Tura

   

Parcela C cislo

Parcela C cislo

Parcela C cislo

2591/1

3062

2591/2

2542/1

3513

2627

2541

3412/3

2616/2

2542/6

3616

2616/1

2522/2

3380/6

2651

2736

3377

2661

2612/3

3275/3

2667

2612/2

3200/1

2674

2591/2

3261/1

2936/1

2535

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.7.2020 | Aktualizácia: 2.8.2020