Menu

Oznam ÚPSVaR NMnV pre uchádzačov o zamestnanie

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že s platnosťou od 01.03.2015 občania

s trvalým pobytom v Starej Turej  si podávajú

žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie   na ÚPSVaR – pracovisko Stará Turá, ul. Družstevná            

 (Dom Štátnej správy, druhé poschodie).