Menu

Oznam ÚPSVaR NMnV k prídavkom na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom - oddelenie štátnych sociálnych dávok - oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa,

aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, resp. potvrdenie školy s uvedením jej adresy a sídla, od 1.9.2012 predložili osobne alebo zaslali poštou na ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom - oddelenie štátnych sociálnych dávok, Dom štátnej správy (zelená budova), Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom 7. poschodie, č. dverí 708 a 715, do 5.10.2012.

Tlačivá "potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy" na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa sú občanom k dispozícií na oddelení štátnych sociálnych dávok ÚPSVaR, Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36 alebo Hviezdoslavova 40 (žltá budova - prízemie), na Mestskom úrade v Starej Turej a na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www. employment.gov.sk.

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia oddelenie štátnych sociálnych dávok týmto občanom prídavok na dieťa od 1.9.2012 nemôže vyplácať.

Bližšie informácie na č. t.: 032/2442551, 032/2442556, 032/2442557.