Občan vybavuje

Oznam k poskytovaniu dotácie na stravu od 01.09.2022

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní dotácií na stravu. V prípade, že máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje dieťa od 01.09.2022 a ste oprávnený žiadateľ, je potrebné:

 do 05.08. 2022 majú zákonní zástupcovia  detí v poslednom ročníku MŠ a žiakov   do 15 rokov možnosť predložiť

a)       čestné vyhlásenie (v prílohe) o neuplatnení nároku na daňový bonus

b)      potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi

c)       potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Deti nad 15 rokov majú nárok na poskytnutie dotácie aj v prípade, ak si rodič uplatnil nárok na daňový bonus po dovŕšení mesiaca, v ktorom žiak dosiahol 15 rokov- potreba nahlásiť.

Podklady k poskytnutiu dotácie môžete predložiť priamo zriaďovateľovi osobne alebo e-mailom:

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí: Mgr. Elena Sládková

Tel. kontakt: 0918 627 392

e-mail: elena.sladkova@staratura.sk

 skolstvo@staratura.sk

Čestné vyhlásenia  môžete doručiť  aj priamo na základnú školu alebo materskú školu.

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies