Menu

Vďaka dlhoročnému úsilu dobrovoľníkov bolo slávnostne otvorené Železničné múzeum v Starej Turej


V poslednú septembrovú sobotu sa uskutočnilo podujatie pod názvom Slávnostné otvorenie Železničného múzea Stará Turá. V tento deň vyvrcholilo 11-ročné úsilie dobrovoľníkov, ktorí sa v roku 2006 rozhodli zriadiť v našom meste múzeum venované histórii nielen tunajšej železnice. Zároveň bola stanica po rozsiahlej rekonštrukcii oficiálne odovzdaná pre verejnosť.

Táto výnimočná udalosť prebiehala počas celého dňa, kedy jazdili historické vlaky na trati Stará Turá – Myjava a Stará Turá – Nové Mesto nad Váhom. Najväčším lákadlom bol vlak ťahaný najstarším prevádzkovaným parným rušňom Českých dráh radu 314.303. Druhým výnimočným vozidlom bol motorový vozeň radu M 120.417 tzv. „Věžák“. Tento motorák je výnimočný nielen svojou konštrukciou a celkovým usporiadaním vozňa, ale aj tým, že to bol prvý typ motorového vozňa, ktorý na našej trati jazdil už v 30. rokoch minulého storočia. Taktiež sa bolo možné odviezť na jednej z koľajových drezín, ktorú predstavili členovia klubu Modrý horizont z Topoľčian. Druhá drezina pre poruchu nemohla jazdiť.

O 15. hodine príchodom parného vlaku z Myjavy, ktorým sa priviezol predstaviteľ vtedajšieho ministra železníc Jozefa Václava Najmana, začalo slávnostné otvorenie múzea. Túto udalosť sprevádzal koncert Cisárskeho a kráľovského dychového komorného orchestra z Bratislavy, ktorý pomyselne ukončil obdobie Rakúsko – Uhorska a započal obdobie vzniku ČSR a tunajšej trate. Na rečnisku vystúpila pani Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta Stará Turá, s poďakovaním organizátorom a členom múzea za vykonanú prácu a pán Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý osobne odovzdal finančný grant. Príhovory zakončil dobový minister železníc Jozef Václav Najman s odkazom, aby verejnosť zachovala vzhľad stavieb pre budúcnosť. Nasledovalo vystúpenie Detského folklórneho súboru Turanček, počas ktorého minister prestrihol spolu s prednostom múzea trikolóru, čím symbolicky múzeum a stanicu uviedli do prevádzky.

Po ukončení jázd historických vlakov bol na pláne večerný program „Železnica pod Javorinou“. Dokument o tom, ako sa v našom kraji stavala železnica a ako vzniklo Železničné múzeum Stará Turá. Po krátkej skúške sa program začal o 20. hodine v budove staničného skladu. V programe účinkovali Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky z Velkej nad Veličkou a Cimbalová muzika Martina Janšta z Košarísk, ktorý bol zároveň autorom večerného podujatia. Hovorené slovo predniesli pán MVDr. Jiří Miškerík z Hrubej Vrbky, pán Ing. Ján Zeman, košikár z Paprade, ďalej pán Mgr. Marek Hrin, hovorca mesta Myjava, a Viliam Matuška, prednosta múzea. Vzácnym hosťom bol pán prof. Jan Rychlík z Karlovej univerzity v Prahe, ktorý celé podujatie ukončil.

Všetkým, ktorí dopomohli k tomu, aby Železničné múzeum v Starej Turej vzniklo, ako aj tým, ktorí sa podieľali na celom podujatí slávnostného otvorenia, patrí naše úprimné poďakovanie, pretože bez ich dobrej vôle by sa toto dielo nikdy nepodarilo zrealizovať. Vďaka patrí aj tým, ktorí nás finančne podporili. Menovite mesto Stará Turá a mesto Myjava, Nadácia Život v Starej Turej, Trenčiansky samosprávny kraj, firma LTE Logistik a Transport Slovakia, ktorá sponzorsky zabezpečila návoz a odvoz historických vozidiel, ako aj jazdy požiarnych vlakov. Ďalej srdečne ďakujeme všetkým účinkujúcim ako C. a k. komornému dychovému orchestru, četníkom z Klubu policejní historie Brno, dobovému a súčasnému vlakovému a rušňovému mužstvu, Dobrovoľnému hasičskému zboru z Hrachovišťa, nájomníkom bytov v staničnej budove za ochotu pomôcť a v neposlednom rade všetkým menovaným účinkujúcim pri slávnostnom otváraní a vo večernom programe.

Podujatie hodnotíme ako úspešné a veríme, že sa Vám páčilo. Stále je čo vylepšovať a aj keď tu a tam neboli veci stopercentné, urobili sme pre návštevníkov akcie všetko, čo bolo v našich silách. Železničné múzeum Stará Turá je prístupné po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 0908 762 336. Jeho činnosť môžete sledovať na internetovej stránke zmst.webnode.sk a Facebook-u.

 

Autori foto: TSK (lk), Jozef Dovičin, Tomáš Baran, Pavol Tabak

 

 

 

Viliam Matuška, prednosta ŽM, Publikované: 10.10.2017 | Aktualizácia: 16.10.2017