Menu

Opravy v Zbernom dvore

Na budove v Zbernom dvore bola vykonaná oprava žľabu, montáž odkvapových žľabov, výmena okna, zrealizovala sa montáž vykurovacieho telesa a vybudoval sa sklad PET fliaš. Jednotlivé opravy boli realizované postupne v priebehu rokov 2013 až 2015 a financované boli z príspevku z Recyklačného fondu.Výber dodávateľa každej zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne traja záujemcovia.

Zhotoviteľ: VV Trading-Vavák Vladimír Stará Turá, ELMER s.r.o. Bratislava, Milan Holíč Myjava, VEA Vladimír Černák Stará Turá

Celkové náklady: 15 393,53 €

Začiatok realizácie: december 2013

Koniec realizácie: december 2015

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.10.2017 | Aktualizácia: 25.10.2017