Menu

Oprava v Dennom centre seniorov

V objekte Denného centra seniorov bola vykonaná oprava strechy, boli vymaľované priestory a realizovala sa výmena podlahovej krytiny. Opravy boli realizované postupne v priebehu roku 2015 a financované z rozpočtu mesta. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne traja záujemcovia.

Zhotoviteľ: VV Trading-Vavák Stará Turá, RZ Desing s.r.o. Piešťany

Celkové náklady: 5 960,59 €

Začiatok realizácie: marec 2015

Koniec realizácie: december 2015

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.10.2017 | Aktualizácia: 3.10.2017