Menu

Oprava strechy na bývalých DJ na Mýtnej ul. 558/10

Realizovaná  akcia bola financované z rozpočtu mesta. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne traja záujemcovia.

Zhotoviteľ: Vladimír Černák, Stará Turá

Celkové náklady: 3 314,53 € s DPH

Začiatok realizácie: júl 2013

Koniec realizácie: júl 2013

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.10.2017 | Aktualizácia: 25.10.2017