Menu

Oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. gen. M. R. Štefánika 354

Realizovaná  akcia bola financované z rozpočtu mesta. Výber dodávateľa zákazky bol uskutočnený výberovým konaním. Hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena. V prieskume trhu sú vždy oslovení minimálne traja záujemcovia.

Zhotoviteľ:  VV Trading - Vladimír Vavák, Stará Turá

Celkové náklady:  3 671,09 € s DPH

Začiatok realizácie:  november 2012

Koniec realizácie:  november 2012

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.10.2017 | Aktualizácia: 25.10.2017