Menu

Oprava primárneho kanála VS 5

Každoročné poruchy primárneho kanála pri OST VS5 na Dibrovovej ulici prinútili TECHNOTUR s.r.o. jeho výmenu medzi bytovým domami Dibrovova 244 a 245.

 

Technotur s.r.o., Publikované: 3.10.2017 | Aktualizácia: 3.10.2017