Menu

Opatrenie č.1/2001 - Opatrenie primátora mesta k úprave úradných hodín pre styk s verejnosťou

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.2.2001