Menu

Chorvát Ondrej

1910 - 1944)
Narodil sa 3.9.1910 v Starej Turej. Bol slobodný, povolaním učiteľ, syn riaditeľa Meštianskej školy Jána Chorváta. SNP sa aktívne zúčastnil už od 6.septembra 1944, kedy odišiel do Banskej Bystrice. Ovládal ruský i nemecký jazyk a pôsobil ako tlmočník v štábe partizánskych veliteľov Jegorova a Nikolajeva. Po potlačení SNP sa chorý ukrýval pri Prievidzi a napokon u svojich príbuzných v Starej Turej. Tu ho našli gardisti a gestapo a napokon skončil svoj život spolu so švagrom Stanislavom Hlubockým v Trenčíne na Brezine. Našli ich v masovom hrobe spolu s Jamesom Kirchoffom, americkým letcom, ktorý sa skrýval u rodiny Hlubockej.

Staroturiansky spravodaj - december 1933, str. 5 Dr. Marcel Gažík

--------------------------------------------------------------------------------