Menu

Odpredaj - ZIMNÉ PNEUMATIKY

Mesto Stará Turá
ponúka  na

ODPREDAJ
 


4 kusy   ZIMNÉ   PNEUMATIKY VRÁTANE  PLECHOVÝCH   DISKOV zn. BARUM   POLARIS  2
 rozmer: 165/70 R14 81 T


Predajná cena: 20,-€/ks,  celkove:  80,-€ 


 Písomné  žiadosti  posielajte  na  adresu:

Mestský úrad Stará Turá, majetkové oddelenie, Ul. SNP 1/2, 916 01   Stará Turá
a to najneskôr do  06.12.2010.

 Bližšie  informácie na  č. tel. 032 / 7461630.
 

Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie ponukového konania bez určenia dôvodu.
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.11.2010