Menu

Odporúčanie k odoberaniu vody z vodných tokov

Mesto Stará Turá v dôsledku zmeny počasia odvoláva odporúčanie na obmedzenie odoberania, respektíve neodoberania alebo používania povrchových vôd z vodných tokov v Starej Turej a jej miestnych častiach.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 18.8.2015