Odovzdávanie cien žiačkam ZUŠ za výborne výsledky na súťaži v Japonsku

 Primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová sa na základe vynikajúcich úspechov dosiahnutých na 45ej International children´s art exhibition v Japonsku a na základe úspešnej reprezentácie mesta Stará Turá rozhodla oceniť tri žiačky výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Stará Turá, ktoré získali na tejto súťaži tri cenné kovy pre seba i svoju školu. Žiačky pracovali pod vedením svojej pani učiteľky a zároveň riaditeľky školy Mgr. Miroslavy Lacovej.

Najväčšiu medzinárodnú výtvarnú súťaž v Japonsku INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITION   organizuje od r. 1970 nadácia pre výtvarnú výchovu Biiku Bunka Kyokai. 45. ročníka sa zúčastnilo 250 000 prác detí z 52 krajín sveta. Hlavným sponzorom súťaže je firma PENTEL, ktorá okrem iného vyrába pomôcky pre výtvarne tvorivých ľudí. Jej cieľom je dať možnosť  deťom vo veku od 3 do 15 rokov vyjadriť svoju tvorivosť  prostredníctvom kresieb, malieb a koláží. Ukázať to, že majú viac spoločného než toho, čo ich rozdeľuje. Práce sa posielajú do Japonska do konca októbra, dieťa smie poslať len jednu prácu na ľubovoľnú tému.  Vždy v januári zasadá  v Tokiu medzinárodná odborná porota, ktorá počas štyroch mesiacov  posudzuje desaťtisíce prijatých  prác.  Podľa jej kritérií, okrem originality, by umenie malo byť v prvom rade vyjadrením srdca a mysle. Technika by nemala byť v popredí nad tým, čo deti vidia a cítia.

Sme radi, že odborná porota aj tento rok (v minulom roku na tejto súťaži naše deti tiež získali vzácne ocenenia) vybrala spomedzi desaťtisícov prác umelecké výtvory šikovných dievčat zo ZUŠ Stará Turá.

Oceňovanie žiačok sa uskutočnilo v stredu 18. novembra v priestoroch obradnej siene mesta Stará Turá za účasti primátorky mesta, pani riaditeľky ZUŠ Stará Turá, ocenených dievčat a ich rodičov a rodinných príslušníkov. Na pôde mesta sme privítali i vzácnych hostí, a to obchodného riaditeľa firmy ŠEVT Bratislava – Ing. Artura Bobovnického, CSc. a marketingovú vedúcu firmy – Mgr. Líviu Hraškovú. Firma ŠEVT je dovozcom výrobkov firmy PENTEL na Slovensku a tak sa jej zástupcovia podujali vzácne ocenenia deťom odovzdať.

Svoje medaile a ocenenia od firmy ŠEVT a od primátorky mesta si prevzali:

Za mimoriadnu zlatú medailu: Karolína Benianová,

za získanie striebornej medaile: Zuzana Naďová

a za získanie bronzovej medaile: Ester Belišová.

Všetky tri žiačky získali vo výtvarných súťažiach už viacero ocenení, Karolína Benianová dokonca i na svetovej súťaží v Číne a Bulharsku.

Oceneným žiačkam, pani učiteľke Lacovej i rodičom sa prihovorila primátorka mesta a takisto pán Bobovnický z firmy ŠEVT. Pani primátorka okrem iného povedala, že aktívna činnosť nielen základnej umeleckej školy, ale aj ostatných škôl a školských zariadení v rôznych súťažiach je dôkazom toho, že naši pedagógovia sa venujú žiakom nielen v rámci svojich učebných osnov, ale častokrát obetujú aj svoj voľný čas na prácu s deťmi. Dodala tiež, že naše školy dôstojne reprezentujú naše mesto, za čo im patrí naša veľká vďaka. 

V milom programe vystúpili v obradnej sieni pedagógovia Základnej umeleckej školy –Katarína Medňanská, Alexandra Klimeková a Ján Pavlovič.

Víťazné práce našich žiačok budú vystavené na výstave súťaže v Tokiu, v Osake a ďalších mestách Japonska a v rôznych krajinách sveta.

  V mene mesta Stará Turá srdečne blahoželáme všetkým oceneným, želáme im veľa pevného zdravia a úspechov nielen v oblasti umeleckej činnosti, ale aj v škole a doma. Zároveň ďakujeme žiakom a pedagógom základnej umeleckej školy za pekný program, ktorý dnes pre nás pripravili. 

Lívia Boorová, Publikované: 25.11.2015
Nastavenia cookies