Menu

Oddychová zóna pred ZUŠ

Obnova obecnej studne, oprava betónového múrika a sadbové úpravy pred budovou ZUŠ boli financované z rozpočtu mesta. Celkovou úpravou tohto prietoru sa vytvorlia malá oddychová zóna pre deti, žiakov, rodičov, občanov i návštevníkov mesta.

 Dodávateľ: Technické služby Stará Turá, Izotech Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Robert Halenár-RIFA, Myjava

 Celková výška výdavkov: 2 778,24 €


Realizácia:

  • 11/2015 (sadbové úpravy)
  • 11/2016 (obnova studne)

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.10.2017 | Aktualizácia: 3.10.2017