Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZUŠ Stará Turá

 „Úspech. Vravia o ňom, že ak uspejete iba raz, môže byť úspech len náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ trikrát, tak len vďaka usilovnosti a pracovitosti.“

            Takýmito slovami začala svoj príhovor pani riaditeľka ZUŠ Stará Turá, Mgr. Miroslava Lacová. S úsmevom na tvári privítala dňa 7.6.2016 všetkých návštevníkov koncertnej sály, aby sa s nimi mohla podeliť o svoju radosť, radosť pedagógov a predovšetkým  radosť detí. Konal sa totiž koncert speváckeho oddelenia spojený s druhým ročníkom oceňovania najúspešnejších žiakov školy Ďakovným listom riaditeľky ZUŠ za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy v školskom roku 2015/2016.

            V priebehu tohto školského roka sa škola opäť zúčastnila veľkého počtu celoslovenských, ale i medzinárodných súťaži. Vymenovať ich by bolo naozaj ťažké, preto spomeniem len tie najprestížnejšie. Medzinárodná interpretačná súťaž v hre na dychové nástroje Pro Bohemia v Ostrave a medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho v Komárne za hudobný odbor, Saltare Orbis v Malackách a Senecká dúha za tanečný odbor, alebo  International youth art exhibition Nova Zagora a International children´s art exhibition, Japonsko za  odbor výtvarný.

            Deti svoj talent a nadšenie pre ten svoj umelecký odbor preukázali naozaj pri mnohých príležitostiach a na rôznych miestach. Vybrať a oceniť tých najlepších bolo náročné, veď žiaci získali v tomto školskom roku doposiaľ 58 ocenení, z toho 4 medzinárodné v hudobnom odbore a 17 medzinárodných vo výtvarnom odbore.

Ocenených Ďakovným listom riaditeľky ZUŠ bolo spolu 14 žiakov, 11 za tanečný odbor, 2 za hudobný odbor a 1 za výtvarný odbor. Za pedagogický prínos a výsledky tanečného odboru  bola ocenená Katarína Rzavská.

            Cenu riaditeľky ZUŠ, pre žiaka s najvýraznejšími výsledkami v školskom roku si doslova „vykreslila “ žiačka 2. ročníka 2. časti výtvarného odboru, Karolína Benianová. Jej nápadité kresby a maľby oslovili porotu na medzinárodných súťažiach v Číne, Bulharsku a Česku, z ktorých si odniesla najvyššie ocenenia. Jej najväčším úspechom je získanie Mimoriadnej zlatej medaily zo svetovej súťaže v Japonsku. Karolínu v jej výtvarnom rozvoji vedie Mgr. Miroslava Lacová.

            Riaditeľkou školy boli vyzdvihnutí aj tí žiaci, ktorí dokázali prekonať trému a možno prvýkrát vystúpili a zažili potlesk publika, či členov FS Turanček a tanečnej skupiny FREE-ZEE DANCE, bez ktorých si už mesto Stará Turá ani nevie predstaviť pravidelné kultúrne podujatia. V túto slávnostnú chvíľu vyslovila poďakovanie všetkým rodičom, za vzájomnú podporu umeleckého vzdelávania svojich detí - našich žiakov. Ocenení žiaci sa môžu tešiť na ešte jeden darček, a to v podobe baletného predstavenia Labutie jazero v SND, na ktoré sa spoločne chystáme pred záverom školského roka. Výkony žiakov - spevákov a klaviristov  umocnili príjemnú atmosféru a dotvárali krásne maľovanú kulisu.

Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho tvorivých síl!

+ FOTO (_DSC7616)

                                                                                              Ing. arch. Alexandra Klimeková

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 17.6.2016
Nastavenia cookies