Ocenenie dobrovoľníkov

 Je krásne stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa s chuťou a zanietením venujú nielen svojim pracovným a rodinným povinnostiam, ale kus svojho času nezištne venujú iným. Vďaka takýmto nadšencom sa formuje lepšia a ľudskejšia spoločnosť. Máme veľké šťastie, že i v Starej Turej žije množstvo dobrých ľudí, ktorí zachytávajú potreby našej komunity a podávajú pomocnú ruku alebo prídu s vlastnou ponukou aktivít pre určitú skupinu obyvateľov. Na tomto základe vznikajú malé občianske združenia alebo neziskové organizácie, ktoré sústreďujú okolo seba zanietených ľudí ochotných konať pre spoločné dobro.

Práve na túto skupinu občanov sa zameralo Mesto Stará Turá v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie, aby ich zviditeľnilo a poďakovalo sa im za obetavú, v mnohých prípadoch i desaťročia trvajúcu dobrovoľnícku aktivitu. Dobrovoľníkov i poskytovateľov sociálnych služieb privítala primátorka mesta p. Halinárová v stredu 11. novembra vo veľkej zasadačke MsÚ. Zvýraznila dôležitosť a význam ich práce pre skvalitnenie života občanov. Aktivity a služby, v ktorých sa angažujú sú orientované na všetky vekové kategórie – od najmenších detí až po najstarších seniorov. Aj vďaka nim sa formuje komunitný život v našom meste, zlepšuje sa sociálne prostredie a zvyšuje sa kvalita života, za čo im patrí veľká vďaka. Na záver zaželala všetkým pevné zdravie, aby ich život bol i naďalej naplnený radosťou a šťastím zo služby iným. Následne primátorka odovzdala oceneným dobrovoľníkom ďakovné listy a knihy. Poďakovanie všetkým pozvaným vyjadrila aj predsedníčka komisie p. Bublavá. Okrem iného zdôraznila potrebu spoločnými silami vytvárať krajší a lepší svet. To dokážu len ľudia, ktorí majú otvorené srdcia a počúvajú radosti, ale i žiale iných a hľadajú cestu, ako im pomôcť. A práve pozvaní hostia patria k tým ľuďom, ktorí svet menia k lepšiemu a ľudskejšiemu. P. Bublavá  zaželala všetkým veľa energie a tvorivých síl pri budúcich aktivitách.

V ďalšej časti stretnutia sa rozvírila živá debata o aktivitách poskytovateľov sociálnych služieb v ZOS, o ktorých informovala p. Macúchová a OZ SLUHA, ktoré prezentoval p. Ferík. Pre všetkých zúčastnených bolo krásne počúvať dobrovoľníkov o dôvodoch zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít, o ich pocitoch,  vnútornej naplnenosti z tejto práce, ale aj o chuti pokračovať a naďalej rozvíjať komunitný život  v Starej Turej.

Ocenení dobrovoľníci, ktorí zastupujú neziskové organizácie:

Diakonia ECAV: p. Viteková Elena, p. Poláková Oľga

Katolícka jednota Slovenska: Ing. Nikodémová Anna, p. Fecková Adriana

MC ŽABKA: Ing. Kandríková Monika, Ing. Kýšková Eva

Klub dôchodcov: Madro Emil, Zeman Milan

Jednota dôchodcov: Ing. Tomisová Eva

DO Fénix: Ing. Peter Ištoňa

SZTP: Hroncová Mária, Strážovská Emília

Klub abstinentov: Mgr. Lukáčová Terézia

Júlia Bublavá, Publikované: 16.11.2015
Nastavenia cookies