Ocenenia Veľvyslankyne Kuby v SR pre žiakov výtvarného odboru ZUŠ

 V malej koncertnej sále rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa 30. mája 2015 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien výhercom celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže „Naši národní buditelia José Martí a Ľudovít Štúr“. Do súťaže už tradične posielajú práce aj žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Starej Turej, kde získavajú popredné umiestnenia.  Veľký úspech zaznamenali i v tomto 12. ročníku, ktorý organizovalo Veľvyslanectvo Kuby v SR v spolupráci so  Spoločnosťou  priateľov Kuby na Slovensku a do ktorej sa zapojilo 30 škôl z rôznych kútov Slovenska.

Z rúk pani Loipe Sánchez Lorenzo, veľvyslankyne Kuby v SR a riaditeľky odboru štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR PaedDr. Eleny Kačalovej  si prevzala Cenu poroty -  Dobroslava Pribišová a Cenu predsedu Spoločnosti priateľov Kuby v SR – Tamara Hoštáková.

 Hlavnú Cenu veľvyslankyne, udelenú  žiačke Vladimíre Vávrovej, prevzala Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľka ZUŠ,  ktorej p. Loipa Sánchez Lorenzo vyjadrila veľký obdiv k výtvarným  prácam staroturianskych detí a osobitne k práci Vladimíry Vávrovej.  V hľadisku koncertnej sály sedeli vďační rodičia, ktorí tlieskali i ďalším úspechom staroturianskych detí. Prvé miesta vo svojich kategóriách,  podľa výtvarných techník a veku žiaka, získali  Lucia Vaňová, Jasmín Belišová a Patrik Truhlík. Druhé miesta Emka Černá a Zuzana Naďová a tretie miesta Michaela Skovajsová a Petra Sadloňová. Svoju radosť deťom zdvojnásobila prehliadka  ich prác v Galérii RTVS, krájanie torty, chytanie sladkostí a darčekov z „Piňaty“ či  bufet s kubánskym jedlom. 

Slávnostné okamihy oceňovania pozdvihol i hodnotný program, v ktorom účinkovali žiaci  hudobného odboru ZUŠ v Starej Turej Alena Durcová, Michaela Málková a Dominik Sedlák za korepetície p. učiteľky Mgr. A. Borovskej. 

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 18.6.2015
Nastavenia cookies