Menu

Obnovme historické pamiatky v centre Starej Turej

Mesto Stará Turá podávalo v roku 2015 a opätovne v roku 2016 prostredníctvom Nadácie Slovenskej sporiteľne žiadosť o podporu projektu: "Obnovme historické pamiatky v centre Starej Turej."

Cieľom projektu bola rekonštrukcia historických pamiatok v centre mesta Stará Turá a následné zachovanie historického dedičstva nášho mesta. Oprava a rekonštrukcia bola zameraná hlavne na pamätník padlým v 1. sv. vojne a pranier z roku 1805.

Priestor okolo týchto dvoch pamiatok slúži ako oddychová zóna pre širokú verejnosť (občania i návštevníci mesta). Tento priestor však prešiel v rokoch 2011 a 2012 revitalizáciou, kde boli osadené nové lavičky, zasadená zeleň, upravené chodníky a komunikácie a verejné osvetlenie. Pamiatky sú nasvietené i v noci, no ich stav je už nevyhovujúci a chátrajú. Ich obnova by dala priestoru príjemnejší vzhľad a pamiatky by opäť svojou majestnátnosťou pútali pozornosť občanov a návštevníkov, ktorí by tu trávili chvíle oddychu. Pripomínali by im i dôležité historické udalosti mesta. Projekt obnovy týchto pamiatok, by mal tak prínos pre širokú verejnosť.

Projekt sa však nerealizoval, nakoľko obe žiadosti v roku 2015 ani v roku 2016 neboli podporené Nadáciou SLSP.

 

Celkové náklady na projekt: 4.190 €
Požadovaná suma od Nadácie SLSP: 3.352 €
Skutočná obdržaná výška dotácie: 0 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 838 €

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.9.2017 | Aktualizácia: 19.9.2017