Samospráva

Návrh VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá

Publikované: 26.8.2021 | Aktualizácia: 27.8.2021