Samospráva

Návrh VZN o určení mesačných príspevkov na úhradu nákladov v školách a ŠZ

Publikované: 23.11.2022 | Aktualizácia: 23.11.2022
Nastavenia cookies